Καλημέρα,
Μπορεί οπλίτης που υπηρετεί στην Προεδρική φρουρά να λάβει άδεια δακτυλίου, καθώς διανυκτερεύει εκτός μονάδας;
Ευχαριστώ