Ερωτήσεις Πολιτών και ΑπαντήσειςCategory: Ερωτήσεις ΠολιτώνΑλλαγή παλαιού διπλώματος οδήγησης σε νέου τύπου
sv1enj asked 4 years ago

Αλλαγή παλαιού διπλώματος οδήγησης σε νέου τύπου.Τι δικαιολογητικά χρειάζονται.

1 Answers
all3web Staff answered 4 years ago

ΠΔ 51/2012 – ΦΕΚ Α 101 για την άδεια οδήγησης

NOMOΣ 4383/2016 – ΦΕΚ A 72 – 20.04.2016 Άρθρο τρίτο Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 51/2012 (Α 101) —— Αριθμ. Α3/71537/10872 – ΦΕΚ B 2734 – 16.12.2015 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/85/ΕΕ της Επιτροπής