Ερωτήσεις Πολιτών και ΑπαντήσειςCategory: Ερωτήσεις ΠολιτώνΑναγνώριση επαγγελματικών προσόντων ΑΤΕΕΝ-αποδοχή στο Δημόσιο
Γιώργος asked 5 months ago

Με τον νόμο 4610/2019 καταργήθηκε το ΣΑΕΠ και αντί αυτού λειτουργεί το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) το οποίο θα χορηγεί βεβαιώσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Ωστόσο, κανείς δεν γνωρίζει (ΑΤΕΕΝ, ΑΣΕΠ) εάν η βεβαίωση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων που θα χορηγεί το ΑΤΕΕΝ θα έχει κάποιο αντίκρισμα στο Δημόσιο. Υπάρχει κανείς στη χώρα αυτή να πάρει θέση επί του θέματος ή πρέπει να ρεζιλευτούμε, για άλλη μια φορά, στην ΕΕ;