Ερωτήσεις Πολιτών και ΑπαντήσειςCategory: Ερωτήσεις Πολιτώνανανέωση του βιβλιαρίου ασθενείας του ΙΚΑ με 50 ένσημα
Costas asked 10 months ago

Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θα γίνει και φέτος η ανανέωση του βιβλιαρίου ασθενείας του ΙΚΑ με 50 ένσημα. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση και πολύς κόσμος αγωνιά. Ευχαριστώ πολύ

1 Answers
all3web Staff answered 10 months ago

Σχετικά με το θέμα της ανανέωσης της ασφαλιστικής ικανότητας στους  ασφαλισμένους και ανέργους, καθώς και στα μέλη οικογενείας τους για την περίοδο από 1/3/2018 έως 28/2/2019 ο ΕΦΚΑ με έγγραφο προς τις υπηρεσίες του (Αρ. Πρ. Φ. 40021/οικ.11259/571/28-2-2018 ΑΔΑ: 7ΑΞΠ465Θ1Ω-7Β4) αναφέρει τα εξής:
ΘΕΜΑΧορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ και στους ανέργους
Σας γνωρίζουμε ότι για την ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας από τον ΕΦΚΑ στους  ασφαλισμένους και ανέργους, καθώς και στα μέλη οικογενείας τους για την περίοδο από 1/3/2018 έως 28/2/2019, έχει ήδη συνταχθεί και προωθείται διάταξη νόμου, με την οποία προβλέπεται ότι:
1) Στους μισθωτούς ασφαλισμένους στον Ε.Φ.Κ.Α., χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα με τη συμπλήρωση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2017), είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο πριν την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου και στους μη μισθωτούς ασφαλισμένους στον Ε.Φ.Κ.Α. χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα με τη συμπλήρωση τουλάχιστον δύο (2) μηνών ασφάλισης κατά το προηγούμενο  ημερολογιακό έτος (2017) ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και εφόσον έχουν καταβάλει τις προβλεπόμενες εισφορές για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017 ή σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, αυτή έχει εξοφληθεί  ή ρυθμιστεί και τηρείται η εξόφληση των δόσεων. Στην τελευταία περίπτωση η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται ανά μήνα.

ΕΦΚΑ. Προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής κάλυψης (βιβλιάρια υγείας) 2018