Μιχάλης asked 10 months ago
1 Answers
all3web Staff answered 10 months ago

Αυτόνομες μονάδες θέρμανσης φυσικού αερίου σε διαμερίσματα. Δυνατότητα αποσύνδεσης διαμερισμάτων από την κεντρική θέρμανση των πολυκατοικιών και αυτόνομη σύνδεση με δίκτυο φυσικού αερίου
Νέες διατάξεις αναφορικά με τη δυνατότητα αποσύνδεσης διαμερισμάτων από την κεντρική θέρμανση των πολυκατοικιών και την αυτόνομη σύνδεση με δίκτυο φυσικού αερίου, περιλαμβάνει ο νόμος 4495/2017 (ΦΕΚ Τεύχος Α 167/03.11.2017) Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις
Αποσύνδεση από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης – Προϋποθέσεις