ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΛΑΚΚΑ asked 5 months ago

Θα ήθελα να ρωτησω, αν τα πρώτα ξαδέλφια του θανόντος δε ζουν, τότε πρέπει να κάνουν αποποίηση τα τέκνα αυτών και η σύζυγοι αυτών; Επίσης ο νόμος λεει οτι πρέπει να γίνει η αποποίηση εντός 4 μηνών από την ενημέρωση. Αν δεν υπάρχει ενημέρωση τι γίνεται? Πως μπορεί να αποδείξει ο κληρονόμος οτι δεν ενημερώθηκε; Επίσης, έχει πεθάνει ο αδελφός της μητέρας μου. Πρέπει να κάνω αποποίηση και εγώ και τα τέκνα μου; Τέλος, αν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης για αποποίηση. Σας ευχαριστώ πολύ.