Ι.Κ asked 9 months ago

Είμαι φοιτήτρια και είμαι ασφαλισμενη από την μητέρα μου στο ΙΚΑ. Θα εργαστώ για πρώτη φορά και μου ζητάνε το ΑΜΑ μου. Δίνω αυτό που βρίσκεται στο οικογενειακό βιβλιάριο υγείας; 

1 Answers
all3web Staff answered 9 months ago

Κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει για πρώτη φορά εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση φορέων, κλάδων ή λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (άμεσα ασφαλισμένοι) πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Ασφαλισμένων, για να του αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ)