Στο βιβλιάριο μου με απόφαση του ΚΕΠ έχω εφ όρου ζωής 80%. Στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση αναφέρεται ασφαλιστική ικανότητα μέχρι 28/02/2019 . Τί πρέπει να κάνω ;….πού πρέπει να ρωτήσω ; …