Ερωτήσεις Πολιτών και ΑπαντήσειςΑυτοκίνητο ΙΧ εισαγωγής το 2008 απο Γερμανία πληρώνει σήμερα φόρο πολυτελείας?

Αυτοκίνητο ΙΧ εισαγωγής το 2008 απο Γερμανία πληρώνει σήμερα φόρο πολυτελείας?
Απο πότε ισχύει το τρίτο εδάφιο στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 του ν.3833/2010 (Α’ 40/15.3.2010)?
Ισχύει για φόρο πολυτελείας που καταβλήθηκε ήδη το 2012 και 2013?

1 Answers
all3web Staff answered 4 years ago

http://www.odigostoupoliti.eu/foros-politelias-aftokiniton-aeroskafon-pisines/
Άρθρο 44 νόμου 4111/2013 ΦΕΚ Α 18
Επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης
i) Για επιβατικά αυτοκίνητα από χίλια εννιακόσια είκοσι εννέα (1.929) κυβικά εκατοστά έως δυόμιση χιλιάδες (2.500) κυβικά, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).
ii) Για επιβατικά αυτοκίνητα από δυόμιση χιλιάδες (2.500) κυβικά εκατοστά και άνω, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).
Από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με παλαιότητα άνω των δέκα (10) ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, καθώς και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων, τα οποία απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.
http://www.odigostoupoliti.eu/foros-politelias-aftokiniton-aeroskafon-pisines/