Γνωρίζετε από πού μπορώ να πάρω βεβαίωση αριθμού ΙΚΑ; Ζητείται από δημόσιο πανεπιστήμιο για τη διαδικασία της πρακτικής άσκησης.