Χρύσα asked 5 months ago

Καλημέρα σας,
για βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πήγα μόλις στο Δήμο Σερρών με βεβαίωση εργοδότη που αναγράφει τη διεύθυνση εργασίας μου και την ημερομηνία μετάθεσης μου και αρνήθηκαν να με εξυπηρετήσουν,τους επέδειξα και το παρακάτω αλλά με ενημέρωσαν πως δεν το αναγνωρίζουν και μπορεί να γίνει ταυτοποίηση μόνο με το Ε1  .
Η βεβαίωση της μόνιμης κατοικίας με βάση τα στοιχεία της εργασίας
Σύμφωνα με την αριθμ. 1865/2002 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας «κάθε πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο της κυρίας και μόνιμης εγκατάστασής του. Κανένας δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από μια κατοικίες. Για τις υποθέσεις που αναφέρονται στην άσκηση του επαγγέλματος λογίζεται ως ειδική κατοικία του προσώπου ο τόπος όπου ασκεί το επάγγελμά του. Κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων, κατοικία είναι ο τόπος όπου το πρόσωπο έχει την κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του, ο τόπος δηλαδή που έχει καταστεί, σύμφωνα με τη βούλησή του, το σταθερό κέντρο των βιοτικών του εν γένει σχέσεων. Ειδικότερα, ως κύρια εγκατάσταση θεωρείται ο τόπος της οικογενειακής εγκατάστασης (εστίας), ο οποίος έχει το στοιχείο της σταθερότητας».
Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, ο τόπος εργασίας αποτελεί μέσο απόδειξης της μόνιμης κατοικίας.