Αγαπητοί φίλοι, το θέμα που έχω είναι ως εξής. Η θεία μου είναι 79 ετών και τα τελευταία 25 χρόνια παίρνει σύνταξη λόγω θανάτου του συζύγου της, ο οποίος της είχε εκδώσει βιβλιάριο υγείας στο ΙΚΑ όπου ήταν ασφαλισμένος και ο ίδιος. Με τις αλλαγές που έγιναν πρόσφατα λόγω της μεταφοράς των ατομικών στοιχείων στο ΕΦΚΑ, διαπιστώσαμε ότι από το 2016 ο αριθμός του μητρώου ασφαλιζόμενου (Α.Μ.Α.) της έχει αλλάξει. Στο υπάρχον βιβλιάριο ο ΑΜΑ είναι αυτός του θανόντος συζύγου και αυτός αναγράφεται ακόμα και στο έντυπο της σύνταξης που παίρνει. Η ερώτηση λοιπόν είναι, τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την επανέκδοση βιβλιαρίου υγείας της από το ΙΚΑ, διότι στις οδηγίες που έχω βρεί στο διαδίκτυο αναφέρεται είτε σε αρχική έκδοση είτε σε επανέκδοση λόγω απώλειας. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Με εκτίμηση
Κώστας Παπαβλασόπουλος