ΕΙΜΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΕΧΩ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΜΟΥ. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ; Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΚΑ ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΗ Ή ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΩ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ;
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ

1 Answers
all3web Staff answered 1 year ago

ΙΚΑ. Απογραφή και Ασφαλιστική Ικανότητα Έμμεσα Ασφαλισμένων
Για τα προστατευόμενα μέλη (συζύγους και τέκνα έως 24 ετών) των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων του τ. ΟΠΑΔ / ΤΥΔΚΥ
Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εν όψει του νέου ασφαλιστικού έτους 2017-2018 και προς αποφυγή ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων του, καλεί όλους τους εργαζόμενους -συνταξιούχους- ανέργους, οι οποίοι δεν έχουν απογράψει τα προστατευόμενα μέλη τους (σύζυγο και τέκνα), που είναι καταχωρημένα στο οικογενειακό βιβλιάριο υγείας, όπως προβούν στη διαδικασία απογραφής μέσω της ηλεκτρονικής μας υπηρεσίας
Η εν λόγω απογραφή πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής / διαλειτουργικής υπηρεσίας μας με τίτλο Απογραφή και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσα Ασφαλισμένων, που είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (http://www.ika.gr / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Ασφαλισμένους – Συνταξιούχους).
Η διαδικασία είναι απλή και ολοκληρώνεται άμεσα, απαλλάσσοντας, όσους την επιλέγουν, από την υποχρέωση να επισκεφθούν τα Υποκαταστήματά μας και την προσκόμιση δικαιολογητικών, που απαιτεί η χειρόγραφη διαδικασία απογραφής και απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας.