ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΗ asked 6 months ago
1 Answers
all3web Staff answered 6 months ago

Νόμος 4603/2019 – ΦΕΚ Τεύχος Α 48/14.03.2019
Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις
Άρθρο 67
Κατάργηση Έντυπων Βιβλιαρίων Υγείας