ΑΘΗΝΑ ΓΚΟΥΜΑΚΗ asked 3 months ago

θα ηθελα να μου διευκρινίσετε αν δύναται κάθε υπάλληλος που εργάζεται σε όποια Διοικητική Αρχή  να κάνει το γνησιο της υπογραφής μου. Δηλαδή, σ’ενα δήμο μπορεί και ο υπάλληλος της γραμματείας, του πρωτοκόλλου ή μόνο ο Δ/ντης? Σε όποια διοικτητική αρχη λοιπόν αυτόε που κανει το γνησιο οφείλει να είναι ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ή όχι? 

1 Answers
all3web Staff answered 3 months ago

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
 
Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής προβλέπεται από τις διατάξεις του ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ