Αν κάποιος γιατρός δεν απαντάει στο τηλέφωνο αν και έχει διαθεσιμότητα, ή αν και έχει διαθεσιμότητα σου λέει ότι δεν έχει (ψευδώς προφανώς) ή όταν σου λέει ότι εγώ μετά τις 5 ή 10 του μηνός δεν κλείνω ραντεβού , πως μπορείς να αντιδράσεις; δεν υποχρεούτε ,όταν φαίνεται στο σύστημα να έχει διαθεσιμότητα δεν υποχρεούτε να κλείσει ραντεβού οποτεδήποτε μέσα στον μήνα; Ευχαριστώ