Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε :
Βρίσκομαι συνιδιοκτήτης εξ αδιαιρέτου σε ακίνητο στο οποίο εκδίδεται λογαριασμός ρεύματος στην θανούσα γιαγιά μου εδώ και 20 χρόνια, ο ένας εκ των 3 συγκληρονόμων παιδί (μητέρα και 2 παιδιά του ακινήτου) δεν πληρώνει το ρεύμα που καταναλώνει καθώς είναι ο κάτοικος του ακινήτου χωρίς να ενδιαφέρεται ή να έχει κάνει μεταβίβαση στο όνομα του ή μητέρα μου δεν κατοικεί μαζί του.
Το αποτέλεσμα είναι ότι ο λογαριασμός του ρεύματος συνεχώς αυξάνεται με τα ανεξόφλητα υπόλοιπα και ο συγκληρονόμος δεν φαίνεται να ευαισθητοποιείται με αποτέλεσμα να μην λιγοστεύει η οφειλή.
Πως μπορώ να προστατευτώ από την δημιουργία χρέους που θα προκύψει σε βάρος μου λόγω συνιδιοκτησίας στο εν λόγω ακίνητο;
Παρακαλώ ενημερώστε με εάν υπάρχει άλλη διαδικασία για την γρήγορη διακοπή του ρεύματος λόγω δημιουργίας χρεών!
Ευχαριστώ
ΥΓ: Όπως θα έχετε καταλάβει ο χρήστης του ακινήτου και συνιδιοκτήτης δεν ενδιαφέρεται για την τακτοποιήσει οφειλών του προς την ΔΕΗ με αποτέλεσμα να επιβαρύνει και εμένα καθώς επίσης και ότι δεν υπάρχει μεταξύ μας συνεννόηση διότι δεν ενδιαφέρεται για την οφειλή που δημιουργεί!
 

1 Answers
all3web Staff answered 10 months ago

Αυτά που αναφέρετε παραπάνω πρέπει να τα καταθέσετε εγγράφως στην ΔΕΗ και εκεί θα σας καθοδηγήσουν για τις ενέργειες που πρέπει να προβείτε