Καλησπέρα, γνωρίζει κάποιος αν τυχόν υπάρχει η δυνατότητα έχοντας τα εκλογικά μου δικαιώματα στον τόπο καταγωγής μου, αν υπάρχει κάποιο καθεστώς ώστε να μπορώ να ψηφίζω στον τόπο διαμονής μου μόνο για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές (εννοώ τους υποψηφίους του τόπου διαμονής μου), συνεχίζοντας να ψηφίζω για τις Βουλευτικές εκλογές στον τόπο καταγωγής μου ; Ευχαριστώ.

1 Answers
all3web Staff answered 5 months ago

Ετεροδημότες. Πως υποβάλλεται η αίτηση και πως ψηφίζουν
Ορισμός ετεροδημότη, πότε και πως λειτουργεί ο θεσμός, που ψηφίζουν οι Ετεροδημότες, Ειδικά Εκλογικά Τμήματα Ετεροδημοτών, πως ο ετεροδημότης εγγράφεται και πως διαγράφεται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους