ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ;