Ερωτήσεις Πολιτών και ΑπαντήσειςΕνημερωτικό σημείωμα συντάξεων

Κύριοι, για ποιο λόγο στο Ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων του ΕΦΚΑ δεν έχουν ακόμα αναρτηθεί τα σημειώματα για το 2019; Είναι αδύνατο να δούμε τα σημειώματα, αφού έχουμε αποκλειστεί και από το ΓΛΚ από 1-1-19.

1 Answers
all3web Staff answered 3 months ago

Προφανώς η μηχανογράφηση του ΕΦΚΑ δεν έχει ολοκληρώσει ή αντιμετωπίζει προβλήματα στην υλοποίηση της μεταφοράς των ενημερωτικών σημειωμάτων από το ΓΛΚ στον ΕΦΚΑ.
Βέβαια το σωστό θα ήταν ο ΕΦΚΑ να ενημερώσει τους συνταξιούχους για τους λόγους της καθυστέρησης