Κληρονόμησα ένα σπίτι σε χωριό, το οποίο δεν μπορεί να κατοικηθεί.
Ο μηχανικός μου είπε πως χρειάζονται υποστύλωση τα θεμέλια  γιατί το σπίτι πήρε κλίση λόγω γεωτρήσεων.
Μπορώ να απαλλαγώ από τον ΕΝΦΙΑ  και πώς;