ΒΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ asked 4 weeks ago

Αν είναι νόμιμο η μή καταβολή εξωιδρυματικού επιδόματος, μετά από σχετική αίτηση στον φορέα, λόγω παλαιών χρεών από ενεργό επαγγελματία.