Άννα asked 3 months ago

Γνωρίζετε αν από το επίδομα εξαιρούνται όσοι έχουν υποβάλλει μισθωτήριο μερικής μίσθωσης Δηλαδή το μισθωτήριο αναφέρει πως μισθωνουν το 50%της οικίας; Δηλαδή μέρος αυτής;