Α.Γ. asked 6 months ago

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ13/οικ.33474/1934/15-6-2018(ΦΕΚ2282/Β/15-06-2018) για την χορήγηση του επιδόματος στέγασης απαιτείται η ύπαρξη ηλεκτρονικού μισθωτήριου συμβολαίου. Γνωρίζετε εαν αποτελεί προϋπόθεση η ισχύς του ηλ.μισθωτηρίου να ανατρέχει σε χρόνο από 01/01/2017 (λόγω χρήσης στοιχείων από φορολογικό έτος 2017) ή έστω από 01/01/2018 ? Με τις νέες μισθώσεις που γίνονται π.χ.από 01/11/2018 και εφεξής τι θα ισχύει ? Ευχαριστώ