Καλησπέρα, είμαι άνεργη και εγγεγραμένη στον ΟΑΕΔ, έκανα εκ νέου τώρα αίτηση για το επίδομα των 200 και μου βγαίνει, ότι ” Υπάρχει μία Επισήμανση προς επίλυση. Πρέπει να μεταβείτε στον οικίο σας δήμο για να συνεχίσετε την αίτηση. Ιστορικό 190-121-135-805-630 Νέα”. Τι σημαίνει αυτό και αν πρέπει να έρθω, που ακριβώς πρέπει να έρθω?
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!