Ερωτήσεις Πολιτών και Απαντήσειςπιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
ΠΗΝΕΛΟΠΗ asked 3 months ago

Καλησπέρα σας, Θα ήθελα να ρωτήσω αν ορθά το ΚΕΕΛΠΝΟ στην τελευταία προκήρυξη για 1575 θέσεις του προγράμματος PHILOS απέρριψε το συζυγό μου από τους πίνακες μοριοδότησης ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ που εκδόθηκαν στις 12.2.2019, βάσει των δικαιολογητικών που προσκόμισε, που αποδεικνύουν τα προσόντα διορισμού τού, επειδή δεν προσκόμισε πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης εκπλήρωσης της στρατιωτικής του θητείας. Δεν μέτρησαν καθόλου τα μόρια που συγκεντρώνει με βάσει τα κριτήρια της προκήρυξης. Άλλωστε σύμφωνα με το Ν.4440/2016 ν.4440/2016 Αρθρο 29. Μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ως κώλυμα διορισμού Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Υπαλληλικού Κώδικα και στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:«Η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων αποτελεί κώλυμα διορισμού, εφόσον αυτές δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο διορισμού του υπαλλήλου.» Συνεπώς το πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων θα πρέπει να το ζητήσουν μετά τα ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ και όχι από πριν! Ο σύζυγός μου κατέθεσε ΕΝΣΤΑΣΗ μέσω ΑΣΕΠ κατά των Προσωρινών Αποτελεσμάτων. Παρακαλώ να μου απαντήσετε αν ορθά το ΚΕΕΛΠΝΟ απέριψε την αίτηση του συζυγού μου. Ευχαριστώ Πηνελόπη