ΟΛΓΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ asked 7 months ago

Το ερώτημα είναι ποια υπηρεσία του Δήμου ειναι η αρμόδια να εξετάσει τις αιτήσεις των θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ. Ποιο άρθρο του Καλλικράτη ορίζει την αρμοδιότητα και απο ποια υπηρεσιακή μονάδα ασκείται;

1 Answers
all3web Staff answered 7 months ago

Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)
 
Αρμοδιότητα, διαδικασία, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση του Δελτίου Στάθμευσης Α.Μ.Α.
Η χορήγηση του Δελτίου Στάθμευσης ανατίθεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
(Αρμόδια υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου)