Επειδή προηγούμενες χρονιές πρόγραμμα κατασκηνώσεων έκανε και το πρώην ταμείο μετάλλου (ΤΑΠΕΜ), το οποίο στη συνέχεια εντάχθηκε στο ΤΑΠΙΤ και εν τέλει σήμερα στο ΕΤΕΑΕΠ, τώρα που εφαρμόζεται το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, εξακολουθούν να ισχύουν τα προγράμματα των ταμείων αυτών; Ευχαριστώ