Κύριοι,
Δικαιούχοι ΚΕΑ υποχρεούνται να εγγραφούν στον ΟΑΕΔ. Όμως ελεύθεροι επαγγελματίες με διακοπή εργασιών στο μητρώο αλλά ενεργή επιχείρηση (δεν έχουν κλείσει βιβλία) και χωρίς διακοπή στο ασφαλιστικό ταμείο, δεν μπορούν να εγγραφούν.
Σε αυτήν την περίπτωση, ο ΟΑΕΔ χορηγεί μια βεβαίωση “αδυναμίας εγγραφής”. Η κατηγορία αυτών των δικαιούχων είναι πολυπληθής.
Πως προχωράει μετά το θέμα? Η αίτηση ΚΕΑ είναι εγκεκριμένη, αλλά το σύστημα ενημερώνει ότι οφείλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μηνός η εγγραφή στον ΟΑΕΔ.
Έψαξα πολύ στην ΚΥΑ αλλά και σε σχετικά κείμενα αλλά δεν βρήκα κάποια σχετική πληροφορία
Έχετε γνώση του θέματος και τι προτείνετε?
Ευχαριστώ για τον χρόνο σας,
Με εκτίμηση
Αντώνης Σφακιανάκης