Ερωτήσεις Πολιτών και ΑπαντήσειςCategory: Ερωτήσεις ΠολιτώνΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε 104
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ asked 11 months ago

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε 104 ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΚΕΠ ?     ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ    ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ   ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ

1 Answers
all3web Staff answered 11 months ago

Έντυπο Ε104
             Βεβαίωση για τον συνυπολογισμό των περιόδων Ασφάλισης, Απασχόλησης ή Κατοικίας.
             Με το έντυπο Ε104, βεβαιώνεται η περίοδος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε σε διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,        
            ωστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση παροχών στον ασφ/νο.
 
Διαδικασία χορήγησης του εντύπου Ε104, από το ΙΚΑ  

  1. Ο φορέας του Κράτους-μέλους που ζητά το χρόνο ασφάλισης σε άλλο Κράτος- μέλος, συμπληρώνει το Α’ μέρος του εντύπου και το διαβιβάζει στον αντίστοιχο φορέα Ασφάλισης του απασχολούμενου ( ΙΚΑ για την Ελλάδα).
  2. Εφόσον το έντυπο αποσταλεί στο φορέα ασφάλισης (ΙΚΑ),συμπληρώνονται (από το ΙΚΑ)στο Β’ μέρος του εντύπου οι παρ.6,7και9 και επιστρέφεται στον ασφαλιστικό φορέα που το ζήτησε.
  3. Εφόσον το έντυπο παραδίδεται στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, συμπληρώνεται και η παρ.5 του Β’ μέρους του εντύπου.
  4. Όταν το ΙΚΑ ζητά το χρόνο ασφάλισης από άλλο Κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία.
  5. Ο χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ ζητείται συνήθως από τμήμα Παροχών.

 
Σε περίπτωση αλλοδαπού 
θα πάει στον ασφαλιστικό φορέα της χώρας του και θα τους πει ότι θέλει αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στην Ελλάδα.
Αυτοί θα συντάξουν ένα έντυπο που ονομάζεται Ε107 και θα το στείλουν στον εδώ ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ κλπ), που με βάση τα στοιχεία του θα εκδώσει το Ε104 και θα το στείλει πίσω.