Ερωτήσεις Πολιτών και ΑπαντήσειςCategory: Ερωτήσεις ΠολιτώνΠροσωρινοί πίνακες του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΝΣΤΑΣΗ?

1 Answers
all3web Staff answered 3 years ago

Αυτά που αποδεικνύουν ότι θα έπρεπε να είστε δικαιούχος του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού
Οι Δικαιούχοι και οι Πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών Μητρώων και Πινάκων από την 21.03.2017 και ώρα 08:00, μέχρι την 23.03.2017 και ώρα 23:59.
Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού.
Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των Δικαιούχων, είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά, είτε κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι την 24.03.2017 και ώρα 13.00.