ΦΩΤΕΙΝΗ asked 1 year ago

Αν δικαιούται ένα άτομο γίνεται το άλλο να πληρώσει τη διαφορά ώστε να είναι δίκλινο το δωματιο?