Κολαϊτου Ελένη asked 12 months ago

Ο σύζυγος έχει περισσότερα ένσημα από εμένα. Συμφέρει να κάνει μόνο εκείνος αίτηση και να δηλώσει εμένα και το παιδί ως ωφελούμενους; ή να κάνουμε και οι δύο αίτηση ξεχωριστή;