Angelina asked 3 months ago

Άρθρο 4 της απόφασης 35305/2019
Περιπτώσεις ορισμού δύο γραμματέων
Εφορευτικών Επιτροπών
Για την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 οι εφορευτικές επι-
τροπές στις εκλογικές περιφέρειες Α’, Β1 Βορείου Το-
μέα, Β2 Δυτικού Τομέα και Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών,
Α’ Ανατολικής Αττικής και Β Δυτικής Αττικής, Α’ και Β’
Πειραιά, Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης καθώς και τα εκλογικά
τμήματα της επικράτειας όπου η εκλογική διαδικασία
θα διεξαχθεί χωρίς διάκριση Α’ και Β’, ήτοι η ψηφοφορία
θα διενεργηθεί με τρεις ή τέσσερις κάλπες κατά τη δι-
ενέργεια των ταυτόχρονων δημοτικών, περιφερειακών
και εκλογών ανάδειξης μελών του Ευρωκοινοβουλίου,
μπορούν να αναθέτουν καθήκοντα γραμματέα, λόγω
των αυξημένων αναγκών, σε δύο δημόσιους ή δημο-
τικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου ή σε εκλογείς, υποχρεούμενους να
εκπληρώσουν αυτά.
Ήθελα να ρωτήσω αν αστυνομικός θα μπορούσε να διοριστεί γραμματέας?
Ευχαριστώ

1 Answers
all3web Staff answered 3 months ago

Γραμματέας εκλογές 2019. Ποιος ορίζεται και πως πληρώνεται
Ποιος ορίζει τον γραμματέα της εφορευτικής επιτροπής του εκλογικού τμήματος και πως πληρώνεται την εκλογική αποζημίωση