Υπάρχουν στην Λήμνο ξενοδοχεία ή καταλύματα που μπορούν να δεχτούν οικογένεια με εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού; 

1 Answers
all3web Staff answered 3 months ago

Ξενοδοχεία κοινωνικού τουρισμού
Όλα τα ξενοδοχεία και γενικά τα τουριστικά καταλύματα που έχουν δηλώσει ότι συμμετέχουν στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΑΕΔ και του ΟΠΕΚΑ (πρώην ΟΓΑ) (Αγροτική Εστία)