Παρακαλώ να μου γνωρίσετε το εξής. Εάν κάποιος μεταβεί στις ΗΠΑ για οικογενειακούς λόγους με 3μηνη βίζα και παραμείνει για 2-3 χρόνια εφόσον επιστρέψει στην Ελλάδα, μπορεί στον μέλλον να μεταβεί εκ νέου στις ΗΠΑ;
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ