Άνεργος κάτοικος Θεσσαλονίκης ο οποίος ταξιδεύει συχνά στην Αθήνα για λίγες μέρες ,πρέπει να βγάλει την ηλεκτρονική κάρτα των Αθηνών για τη μεταφορά του με τα Μέσα μεταφοράς δηλώνοντας τη διεύθυνση της Θεσσαλονίκης??? Αν όχι ,με ποιο τρόπο μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ?? Δικαιούται τη δωρεάν μεταφορά??

1 Answers
all3web Staff answered 9 months ago

Οι δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη ATH.ENA Card 
Η ATH.ENA Card που θα εκδοθεί στο όνομά σας, θα επιτρέπει την δωρεάν μετακίνησή σας καθ’ όλη την χρονική περίοδο που διαρκεί το δικαίωμά σας στην δωρεάν μετακίνηση.