Ερωτήσεις Πολιτών και ΑπαντήσειςΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗ asked 1 year ago

Στην περίπτωση που ο ενοικιαστής αναγκάζεται να αφήσει το μίσθιο πριν την τριετία που υπάρχει στο συμβόλαιο υπάρχει κάποιο πρόβλημα??έχει κάποια υποχρέωση απέναντι στην ιδιοκτήτη εκτός από την έγκαιρη ενημέρωση?

1 Answers
all3web Staff answered 1 year ago

Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να αποχωρήσει πριν από τη λήξη του μισθωτηρίου συμβολαίου. Σε περίπτωση που θελήσει να φύγει είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τα μισθώματα που υπολείπονται, κάτι που μπορεί να απαιτήσει και ο εκμισθωτής με αγωγή.
Ο μισθωτής δεν υποχρεούται στην καταβολη των μισθωμάτων  αν αποδείξει δικαστικά ή εξώδικα ότι δεν του παραχωρήθηκε η χρήση ή του αφαιρέθηκε αργότερα,  ότι η χρήση του μισθίου συνεπάγεται σπουδαίο κίνδυνο της υγείας του ιδιου ή των συνοικούντων οικείων του, εάν είναι δημόσιος υπάλληλος και μετατεθεί και γενικά αν επικαλεστεί σπουδαίο λόγο ή σοβαρή παράβαση του εκμισθωτή.