Ερωτήσεις Πολιτών και ΑπαντήσειςΟικογενειακός Γιατρός

Σε μία οικογένεια, εγγράφετε κάθε μέλος ξεχωριστά ή μόνο ο αρχηγός της οικογένειας;
Και εάν εγγράφετε κάθε μέλος ξεχωριστά, τα παιδιά που δεν έχουν taxis κωδικούς πως εγγράφονται;
ευχαριστώ εκ των προτέρων