Ερωτήσεις Πολιτών και ΑπαντήσειςCategory: Ερωτήσεις ΠολιτώνΜπορεί κάποιος οικειοθελώς να διαγραφεί από κοινό τραπεζικό λογαριασμό;

Μπορεί κάποιος οικειοθελώς να διαγραφεί από κοινό τραπεζικό λογαριασμό, δεδομένου ότι η μητέρα που ήταν συνδικαιούχος απεβίωσε και οι σχέσεις με τον έτερο συνδικαιούχο αδερφό είναι κακές?

1 Answers
all3web Staff answered 9 months ago

Κοινός τραπεζικός λογαριασμός. Ζητήματα σχετικά με τις αναλήψεις
Χρηματική κατάθεση σε τράπεζα και σε κοινό λογαριασμό είναι εκείνη που γίνεται στο όνομα δύο ή περισσοτέρων και περιέχει τον όρο ότι του λογαριασμού αυτού μπορεί να κάνει χρήση ολικώς ή μερικώς, χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών, είτε ένας, είτε μερικοί, είτε όλοι μαζί οι δικαιούχοι. Για την εγκυρότητα της καταθέσεως δεν απαιτείται να γίνει αυτή από κοινού από όλους τους δικαιούχους, αλλά μπορεί να καταρτισθεί από μερικούς ή και από έναν δικαιούχο, ακόμη και από τρίτο πρόσωπο μη δικαιούχο