Καλημέρα.Είμαι αστυνομικός και υπηρετώ στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.Θα ήθελα να ρωτήσω έαν δικαιούμαστε συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων μέσω του ασφαλιστικού μου ταμείου (ΟΠΑΔ) για τα δύο ανήλικα τέκνα μου τα οποία εμφαίνονται σε εμένα ως προστατευόμενα μέλη.Έχω προσπαθήσει να βγάλω μια άκρη αλλά κανείς δε γνωρίζει να μου πει σίγουρα τι ισχύει.Εάν υπάρχει και κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας να μιλήσω σε κάποιον αρμόδιο αν χρειάζεται παρακαλώ να μου γνωρίσετε.Ευχαριστώ πολύ.

1 Answers
all3web Staff answered 3 months ago

Παιδικές κατασκηνώσεις ΕΦΚΑ 2019. Αιτήσεις και δικαιολογητικά
 
H Διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ενημερώνει ότι ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κατασκηνωτική περίοδο έτους 2019 όλων των εντασσομένων φορέων του ΕΦΚΑ δηλαδή, των πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πρώην ΤΑΞΥ, πρώην ΤΥΔΚΥ, πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, πρώην ΕΤΑΑ-ΤΥΔΑ, πρώην ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ, πρώην ΕΤΑΑ-ΤΥΔΘ, πρώην ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, πρώην ΕΤΑΑ-ΤΑΣ, πρώην ΟΑΕΕ, πρώην ΟΑΕΕ-ΤΑΝΤΠ, πρώην ΟΓΑ, πρώην ΤΠΔΕ-ΤΥΔΕ, πρώην ΤΑΠΙΤ-ΤΑΠΕΜ, πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, ΚΑΠ-ΔΕΗ ΣΥΝΤ/ΧΟΙ).
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται
από 10/06/2019 έως 14/06/2019 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α΄ κατασκηνωτικής περιόδου
και
από 17/06/2019 έως 28/06/2019 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Β΄, Γ΄ και Δ΄(ΑΜΕΑ) κατασκηνωτικής περιόδου.
Από τις διαχειριστικές επιτροπές θα εκδοθούν ενημερωτικά έγγραφα και οδηγίες, σχετικά με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις εκάστου εντασσόμενου φορέα.