Ερωτήσεις Πολιτών και ΑπαντήσειςCategory: Ερωτήσεις Πολιτώνεξουσιοδότησα σε ΚΕΠ τρίτο πρόσωπο, προκειμένου να παραλάβει το διαζευκτήριό μου από τη Μητρόπολη

Ονομάζομαι Αθανάσιος Γριτζαλής και κατόπιν υπόδειξης του δικηγόρου μου αλλά και συμβουλευόμενος ανοικτές πηγές στο διαδίκτυο (Οδηγός του Πολίτη, Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και Άρτης), όπως παρακάτω:   http://www.odigostoupoliti.eu/thriskeftikos-gamos/ ,    http://www.imth.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&page=311 ,  http://www.imartis.gr/%CE%B5%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD/548-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B6%CF%85%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85.html εξουσιοδότησα  σε ΚΕΠ τρίτο πρόσωπο, προκειμένου να παραλάβει το διαζευκτήριό μου από τη Μητρόπολη Λήμνου, καθόσον ο ίδιος αδυνατώ την παρούσα περίοδο να μετακινηθώ από την Κρήτη για να το παραλάβω. Οι ιερείς των γραφείων της Μητρόπολης, δεν ικανοποίησαν το αίτημά μου και συγκεκριμένα απάντησαν ότι, σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δίνουν μόνον αντίγραφο για οποιαδήποτε χρήση (πλην 2ου γάμου), αλλά το γνήσιο θα πρέπει να το παραλάβω αποκλειστικά ο ίδιος, καθώς αυτό αποτελεί αρχή-πολιτική της Μητρόπολης.  Δεδομένου ότι για το ίδιο κράτος και για την Εκκλησία της Ελλάδας όπου ανήκει η εν λόγω Μητρόπολη, έχουμε περίπτωση όπου για το ίδιο πρόβλημα έχουμε δυο μέτρα και δυο σταθμά (διαφορετική νομική αντιμετώπιση πολιτών), όπως προκύπτει από τα προαναφερόμενα, τα ερωτήματά μου είναι τα εξής: Από ποιο νομικό/θεσμικό κείμενο προκύπτει ότι μπορεί κάποιος, όπως άλλωστε εσείς αναφέρετε στην ιστοσελίδα σας, δια μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου να παραλάβει το διαζευκτήριο του; Πως μπορεί κάποιος να δικαιωθεί και να βρει λύση στο πρόβλημά του όταν αντιμετωπίζει προβλήματα όπως π.χ. είναι κάτοικος αλλοδαπής, έχει κάποια ασθένεια , δεν του επιτρέπεται από τον εργοδότη του, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να μετακινηθεί κλπ. χρησιμοποιώντας  όλα τα  νόμιμα αλλά και ένδικα αν απαιτηθεί. Σας ευχαριστώ, με εκτίμηση Αθανάσιος Γριτζαλής.