Ερωτήσεις Πολιτών και ΑπαντήσειςCategory: Ερωτήσεις ΠολιτώνΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ για τριτους (μη συγγενεις)

Καλησπέρα,
Είμαι εκμισθωτής-ιδιοκτήτης ακινήτου στο οποίο απεβίωσε ο μισθωτής. Το ακίνητο σφραγίστηκε και πρέπει να κάνω τη διαδικασία της αποσφράγισης. Δε γνωρίζω όμως κανένα συγγενή του θανόντος μισθωτή και είναι υποχρεωτικό να προσκομίσω πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών στο δικαστήριο για να μπορέσω να προχωρήσω στην αποσφράγιση. Πώς μπορώ να το προμηθευτώ; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

1 Answers
all3web Staff answered 7 months ago

Χορήγηση Πιστοποιητικού Πλησιέστερων Συγγενών

Το Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών εκδίδεται από τον δήμο στον όποιο ήταν κανονικά εγγεγραμμένος ο θανών
Δικαίωμα υποβολής της αίτησης για την χορήγηση του ανωτέρω πιστοποιητικού έχουν:

α) Ένας από τους εγγύτερους συγγενείς του θανόντος.
β) Οι κληρονόμοι του θανόντος με διαθήκη.
γ) Ο έχων εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο ενός εκ των εγγυτέρων συγγενών του θανόντος.
δ) Ο έχων έννομο συμφέρον με εντολή εισαγγελέα.

Για την έκδοση του Πιστοποιητικού απαιτείται:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου
2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
3. Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986 δύο πολιτών για τους πλησιέστερους του θανόντος, εκ των οποίων ο ένας μπορεί να είναι ο αιτών.*
Προσοχή: Οι Υπεύθυνες δηλώσεις απαιτούνται μόνο στην περίπτωση που δεν υφίσταται καταγεγραμμένη η αστική κατάσταση του αποβιώσαντα, δηλαδή από την έρευνα που έχει διενεργηθεί από τον οικείο δήμο, δεν προκύπτουν ευκρινώς οι συγγενικές σχέσεις ή τα πρόσωπα που πρέπει να περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό