Καλησπέρα!
Θα μπορούσε το ποινικό μητρώο να εκδοθεί στα αγλικά;