Ερωτήσεις Πολιτών και Απαντήσειςπρονοιακα επιδόματα νοεμβριου-δεκεμβριου

Πότε θα πληρωθούν τα προνοιακα επιδόματα νοεμβριου-δεκεμβριου?

1 Answers
all3web Staff answered 6 days ago

Πληρωμή προνοιακών επιδομάτων για Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2018
Η πρώτη πληρωμή από τον ΟΠΕΚΑ που αφορά τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2018 (για τους δικαιούχους διατροφικών επιδομάτων αφορά τον Δεκέμβριο 2018), θα πραγματοποιηθεί για όλους τους δικαιούχους την ίδια ημέρα και εντός του διαστήματος από τις 18 έως τις 25 Ιανουαρίου 2019 το αργότερο