Ερωτήσεις Πολιτών και ΑπαντήσειςCategory: Ερωτήσεις ΠολιτώνΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κύριοι
Στις 13/06/2018 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α/104 ο Νέος Νόμος   4548  περί Ανωνύμων Εταιρειών.
Στις  06/11/2018 δημοσιεύσατε  το άρθρο σας  
http://www.odigostoupoliti.eu/protypa-katastatika-gia-tis-etairikes-morfes-ae-epe-ike-oe-kai-ee/
στο οποίο  δημοσιεύεται ένα υπόδειγμα  καταστατικού  ΑΕ  το οποίο  δεν  έχει λάβει υπ όψιν  του την τελευταία  τροποποίηση των διατάξεων περί ΑΕ  όπως αναφέρεται  στον Νόμο 4548/2018 (βλέπε  παραπάνω)
Συγκεκριμένα το δημοσιευόμενο πρότυπο αναφέρει επί  λέξει
[Περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/06.12.2016) και στο άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ Α” 37/30.03.1963)].
Σας  παρακαλώ να με ενημερώσετε  εάν  υπάρχει  νεώτερο  πρότυπο καταστατικό ή εάν το δημοσιευόμενο είναι συμβατό με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018
Ευχαριστώ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ