Θα ήθελα να γνωρίζω εάν τα φαρμακεία ανήκουν στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας ή όχι.
Ευχαριστώ!