Ερωτήσεις Πολιτών και Απαντήσειςπως εγγράφετε ένα παιδί 16 ετών στο σύστημα του οικογενειακού ιατρού

πως εγγράφετε ένα παιδί 16 ετών στο σύστημα του οικογενειακού ιατρού ;