καλησπέρα σας,
θα ήθελα να προγραμματίσω ένα ραντεωού στα κεπ δημου Αθηναίων περιοχής Ακποπόλεως προκειμένου να βγάλω προσωρινό αμκα για εμβολιασμό με διαβατήριο μίας κυρίας και όχι εμού.