Καλημέρα σας Θα ήθελα να ρωτήσω τι ισχύει στην περίπτωση της δήλωσης φόρου εισοδήματος σε περίπτωση που συνάπτεται Σύμφωνο Συμβίωσης? Αν το Σύμφωνο κατατεθεί στη ΔΟΥ το ζευγάρι είναι υποχρεωμένο να καταθέσει κοινή δήλωση φόρου εισοδήματος?  Ευχαριστώ εκ των προτέρων Με εκτίμηση Α.Αθηναίου

1 Answers
all3web Staff answered 6 months ago

Φορολογική δήλωση 2019 των συζύγων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης
Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, στην περίπτωση που ενημερώσουν το Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας ΔΟΥ με δήλωση μεταβολής, δύνανται να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους.
Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους και υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι εκείνο το μέρος του συμφώνου συμβίωσης το οποίο κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται ως υπόχρεος και για τα εισοδήματα του άλλου μέρους του συμφώνου συμβίωσης.